RoodGroene Moties

RoodGroene Motie – Ledenreferendum Tweede Kamer (PvdA-versie)

Het congres van de PvdA, bijeen te Den Bosch op 4 februari 2023,

Constaterende dat:

 • Er een breed gedragen wens onder de achterbannen van de PvdA en GroenLinks is om de krachten te bundelen;
 • Er landelijk vorm wordt gegeven aan deze wens door middel van het gezamenlijk voeren van oppositie en het vormen van een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer;
 • Er lokaal vorm wordt gegeven aan deze wens door samenwerkingen op gemeentelijk en provinciaal niveau;
 • Er inhoudelijk vorm wordt gegeven aan deze wens door samenwerkingen tussen de wetenschappelijke bureaus en diverse thematische netwerken van de partijen;

Overwegende dat:

 • Er op dit congres diverse statutenwijzigingen in stemming worden gebracht, die een eventueel gezamenlijke lijst en programma met GroenLinks bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen mogelijk maken;
 • Het essentieel is voor onze partij, dat een gezamenlijke lijst en programma op de steun van de leden kan rekenen;

Roept het Partijbestuur op:

 • Vóór de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen een ledenreferendum te organiseren over het opstellen van een gezamenlijke lijst en programma met GroenLinks bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen, ook indien die eerder plaatsvinden dan in 2025.

En gaat over tot de orde van de dag.

RoodGroene Motie – Een RoodGroen Europa (PvdA-versie)

Het congres van de PvdA, bijeen te Den Bosch op 4 februari 2023,

Constaterende dat:

 • Er een breed gedragen wens onder de achterbannen van de PvdA en GroenLinks is om de krachten te bundelen;
 • Er landelijk vorm wordt gegeven aan deze wens door middel van het gezamenlijk voeren van oppositie en het vormen van een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer;
 • Er lokaal vorm wordt gegeven aan deze wens door samenwerkingen op gemeentelijk en provinciaal niveau;
 • Er inhoudelijk vorm wordt gegeven aan deze wens door samenwerkingen tussen de wetenschappelijke bureaus en diverse thematische netwerken van de partijen;

Overwegende dat:

 • Europese politiek veel invloed heeft op onze maatschappij;
 • Volgens de reguliere planning het eerstvolgende congres, het congres is waarop de lijst en het programma voor de Europese Parlementsverkiezingen worden vastgesteld;
 • Bij de vorige verkiezingen van het Europees Parlement de verkiezingsprogramma’s van de PvdA en GroenLinks zeer sterk overeenkwamen, zodanig dat beide partijen in de kieswijzer op vrijwel exact dezelfde antwoorden uitkwamen;
 • We ook bij de Europese verkiezingen een signaal willen afgeven dat onze strijd een gezamenlijke strijd is;
 • PvdA en GroenLinks in Europa echter wel deel uitmaken van twee verschillende politieke groepen, en dat ook na deze verkiezingen zullen blijven doen, maar wel als een bruggenhoofd kunnen fungeren tussen deze groepen;

Roept het Partijbestuur op:

 • Samen met GroenLinks een gezamenlijk programma te presenteren en samen campagne te voeren voor de Europese verkiezingen van 2024;
 • Ervoor zorg te dragen dat de PvdA Europarlementariërs van 2024-2029 samenwerken en afstemmen met de Europarlementariërs van GroenLinks.

En gaat over tot de orde van de dag.

RoodGroene Motie – Politiek Referendum Tweede Kamer (GroenLinks-versie)

Het GroenLinks congres, gehouden op 4 februari 2023;

Constaterende dat:

 • Er een breed gedragen wens onder de achterbannen van GroenLinks en PvdA is om de krachten te bundelen;
 • Er landelijk vorm wordt gegeven aan deze wens door middel van het gezamenlijk voeren van oppositie en het vormen van een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer;
 • Er lokaal vorm wordt gegeven aan deze wens door samenwerkingen op gemeentelijk en provinciaal niveau;
 • Er inhoudelijk vorm wordt gegeven aan deze wens door samenwerkingen tussen de wetenschappelijke bureaus en diverse thematische netwerken van de partijen;

Overwegende dat:

 • Er op dit congres diverse statutenwijzigingen in stemming worden gebracht, die een eventueel gezamenlijke lijst en programma met de PvdA bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen mogelijk maken;
 • Het essentieel is voor onze partij, dat een gezamenlijke lijst en programma op de steun van de leden kan rekenen;

Verzoekt het partijbestuur om:

 • Vóór de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen een politiek referendum te organiseren over het opstellen van een gezamenlijke lijst en programma met de PvdA bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen, ook indien die eerder plaatsvinden dan in 2025.

RoodGroene Motie – Een RoodGroen Europa (GroenLinks-versie)

Het GroenLinks congres, gehouden op 4 februari 2023;

Constaterende dat:

 • Er een breed gedragen wens onder de achterbannen van GroenLinks en PvdA is om de krachten te bundelen;
 • Er landelijk vorm wordt gegeven aan deze wens door middel van het gezamenlijk voeren van oppositie en het vormen van een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer;
 • Er lokaal vorm wordt gegeven aan deze wens door samenwerkingen op gemeentelijk en provinciaal niveau;
 • Er inhoudelijk vorm wordt gegeven aan deze wens door samenwerkingen tussen de wetenschappelijke bureaus en diverse thematische netwerken van de partijen;

Overwegende dat:

 • Europese politiek veel invloed heeft op onze maatschappij;
 • Volgens de reguliere planning het eerstvolgende congres, het congres is waarop de lijst en het programma voor de Europese Parlementsverkiezingen worden vastgesteld;
 • Bij de vorige verkiezingen van het Europees Parlement de verkiezingsprogramma’s van GroenLinks en PvdA zeer sterk overeenkwamen, zodanig dat beide partijen in de kieswijzer op vrijwel exact dezelfde antwoorden uitkwamen;
 • We ook bij de Europese verkiezingen een signaal willen afgeven dat onze strijd een gezamenlijke strijd is;
 • GroenLinks en de PvdA in Europa echter wel deel uitmaken van twee verschillende politieke groepen, en dat ook na deze verkiezingen zullen blijven doen, maar wel als een bruggenhoofd kunnen fungeren tussen deze groepen;

Verzoekt het partijbestuur om:

 • Samen met de PvdA een gezamenlijk programma te presenteren en samen campagne te voeren voor de Europese verkiezingen van 2024;
 • Ervoor zorg te dragen dat de GroenLinks Europarlementariërs van 2024-2029 samenwerken en afstemmen met de Europarlementariërs van de PvdA.