Over dit Initiatief

We zijn een groep PvdA & GroenLinks leden die zich willen inzetten voor nauwere samenwerking op Links. Met dit manifest zetten we een eerste stap: we laten van ons horen, geven rugdekking aan sympathiserende vertegenwoordigers in onze partijen en zetten gezamenlijk een stip op de horizon.

Samen met jullie willen wij ons inzetten voor deze RoodGroene Toekomst. Nu via dit manifest; hierna via gerichte acties om punten uit het manifest te realiseren. Denk hierbij aan het ondersteunen van lokale initiatieven ten behoeve van nauwere linkse samenwerking en aan het indienen van moties op onze congressen. Een initiatief van de lange adem dus!

Samen bouwen we een netwerk op om onze doelen te bereiken.