RoodGroen Manifest

Samen RoodGroen: een nieuw begin!

Soms moet je eerst diep vallen om ver te kunnen springen. Het verdriet van een historisch slechte verkiezingsuitslag voor links is vers. De zorgen om de koers van ons land overheersen. Wij, een groep leden van de PvdA en GroenLinks, geloven dat een sterk links progressief verhaal harder nodig is dan ooit. Daarom laten wij nu van ons horen.

We kunnen nu als PvdA en GroenLinks samen herrijzen als één sterke macht. Nú kunnen we onze teleurstelling omzetten in iets positiefs en het momentum pakken. Om niet als een waakvlam weer vier jaar stilletjes te blijven branden – maar met een explosie van roodgroene energie het fundament te leggen voor een prachtige uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar – en ver daarna. Nieuwe energie om Nederland een nieuwe en eerlijkere richting te geven.

De afgelopen jaren zijn de PvdA en GroenLinks inhoudelijk steeds verder naar elkaar toe gegroeid. De noodzaak om als linkse partijen te concurreren is voorbij. De tijd is gekomen om onze verschillen achter ons te laten en ons te richten op de overeenkomsten: onze gedeelde idealen voor een socialer, groener, progressiever en eerlijker Nederland. We willen samen strijdbaar aan de slag om onze gemeenschappelijke visie voor Nederland te realiseren. Daarom hebben wij zes punten geformuleerd die onze vurige overtuiging vatten:

Inhoudelijk en qua toon zullen er vast verschillen zijn. Er zullen uitdagingen zijn en het te bewandelen pad is nog onduidelijk en waarschijnlijk lang. Maar, wat ons betreft zijn dit louter praktische bezwaren en geen onoverkomelijke uitdagingen. Wij kiezen ervoor om deze handschoen op te pakken en deze bezwaren ondergeschikt te maken aan ons grotere verhaal. Het gezamenlijke gelijk boven het eigen gelijk. Laat er dus geen misverstand over bestaan: wij willen samen verder als één blok. Onze links-progressieve bondgenoten zijn van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten, maar een nieuwe koers voor Nederland kan niet wachten. Wij willen nu direct vaart gaan maken, waarbij: we elkaar niet loslaten bij de formatie, onze Tweede Kamerfracties samen gaan vergaderen en we bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen stembusakkoorden sluiten en waar mogelijk met gezamenlijke lijsten zullen werken. We hebben bij de volgende nationale verkiezingen één gezamenlijke lijst en één duidelijk verhaal met heldere uitgangspunten.

We zoeken in alle scherpte naar wat ons bindt. Onze energie moet niet gaan naar elkaar bestrijden, maar in het vormen van een nieuwe beweging. Maar om onze nieuwe beweging te laten slagen, moeten we ook het lef hebben om divers te zijn. Dat betekent divers qua leeftijd, divers qua achtergrond maar júist ook divers qua opvattingen en ideeën. Als we meerdere achterbannen met elkaar verbinden, dan moeten we moedig zijn en goed naar elkaar luisteren. Dan moeten we elkaar waarderen om wie en wat we zijn. Daarbij geven we individuen en afdelingen ruimte om hun eigen koers te varen. Samen komen we verder en diversiteit maakt ons sterker.

Na elke verloren verkiezing is dé dooddoener: “we hadden meer de wijken in gemoeten”. En eigenlijk is het ook gewoon waar, want: hoe vaak gaan we naar mensen toe om een kop koffie met ze te drinken? In de kern is het van belang dat wij zijn waar de mensen zijn. Of dit nu is op de bouwplaats, op het schoolplein, in de collegezaal of in de buurtkroeg. Wij moeten goed weten wat er in de samenleving speelt. Alleen dan kunnen we spreken van een partij die geworteld is in de maatschappij. Naast de traditionele manier van ‘’de wijken ingaan’’ kunnen we ook leren van andere organisaties – in binnen- en buitenland. De PvdA is klein onder jonge kiezers en groter onder oudere kiezers; voor GroenLinks geldt het omgekeerde. We kunnen van elkaar leren, en moeten ook zeker durven leren van andere groepen. Laten we elkaar positief uitdagen om mensen aan ons te verbinden en om in onze organisatie te investeren.

Mensen die zich inzetten voor onze partijen zijn goud waard. We zijn zuinig op hen. Het messenblok gaat bij het grofvuil; constructieve discussie vieren we. Gezamenlijk waarderen we voortschrijdend inzicht en steunen eerlijkheid en oprechtheid. We willen ook meer mensen en organisaties aan ons binden die niet 100% binnen de partijlijntjes kleuren. Die niet helemaal in de pas lopen; maar wel een goede bijdrage kunnen en willen leveren aan onze beweging. Mensen uit de praktijk. We hebben geen tekort aan beroepspolitici, wel aan aansprekende mensen met een rauw randje.

Politiek gaat om ideeënstrijd. Visie en ideeën op onze gezamenlijke toekomst zien we te weinig in campagnes. Welke stip aan de horizon willen wij voor Nederland zetten? We moeten durven dromen én inhoudelijk concreet durven zijn. De goede inhoudelijke ingrediënten staan in onze programma’s, maar goede losse maatregelen alleen zijn onvoldoende. We moeten een verbindend verhaal hebben waarmee we mensen in hun hart raken. Dat moet het fundament zijn van de nieuwe toekomst die we samen opbouwen.

Onze toekomst is socialer, groener en toleranter. Onze idealen zijn van wezenlijk belang voor miljoenen mensen. Met hen moeten, kunnen en willen we knokken. Samen zullen we dus kleur moeten bekennen en een nieuw verhaal gaan vertellen. Het overkoepelende en eerlijke verhaal over een socialer, duurzamer en verdraagzamer Nederland. Een verhaal tegen racisme en fascisme; met een levendige democratie en een rechtvaardige overheid. Een verhaal over een Nederland dat niet bang is voor Europa, maar hier juist een leidende rol pakt. Een verhaal over een sociale en eerlijke klimaattransitie. Een samenleving waarin we durven ondernemen en werken, maar waar we er ook voor elkaar zijn als het fout gaat. Een samenleving zonder armoede. Een land met liefdevolle zorg, verheffend onderwijs zonder lerarentekort en waar goede en betaalbare woningen de norm zijn. Een land waarin je veilig kan zijn wie je bent.

Hiervoor moeten we de handen ineen slaan. Want samen kunnen wij onze idealen waarmaken, de macht naar ons toe trekken en onze roodgroene droom realiseren. Teken ook!