RoodGroen Manifest

Samen RoodGroen: een nieuw begin!

Wij, een groep leden en sympathisanten van de PvdA en GroenLinks, geloven dat een sterk links progressief verhaal harder nodig is dan ooit. Wij geloven dat het daarvoor van fundamenteel belang is dat links zich niet uit elkaar laat spelen, maar samenwerkt. Schouder aan schouder de toekomst tegemoet treedt. Samen strijdt voor bestaanszekerheid en een schone wereld. Nu is het moment om daar vorm aan te geven.

PvdA en GroenLinks gaan samen één sterk links blok vormen in de Eerste Kamer en serieus aanspraak maken op politieke macht. Een belangrijke stap en als het aan ons ligt lang niet de laatste.

De afgelopen jaren zijn de PvdA en GroenLinks inhoudelijk steeds verder naar elkaar toe gegroeid. Het is de hoogste tijd om onze verschillen achter ons te laten en ons te richten op onze gedeelde idealen. Voor een socialer en eerlijker Nederland. Voor een groener en progressiever Nederland. We willen samen strijdbaar aan de slag om onze gemeenschappelijke visie te realiseren. Daarom hebben wij zes punten geformuleerd die onze vurige overtuiging vatten:

Inhoudelijk en qua toon zullen er vast verschillen zijn. Er zullen uitdagingen zijn. Maar, wat ons betreft zijn dit louter praktische bezwaren en geen onoverkomelijke barrières. Wij kiezen ervoor om deze handschoen op te pakken en deze bezwaren ondergeschikt te maken aan een groter links verhaal. Het gezamenlijke gelijk boven het eigen gelijk. Laat er dus geen misverstand over bestaan: wij willen samen verder als één blok. Onze links-progressieve bondgenoten – ook bij andere partijen – zijn van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten, maar een nieuwe koers voor Nederland kan niet wachten. Wij willen nu vaart maken. Dat betekent dat we de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer ingaan met één gezamenlijke lijst en één duidelijk roodgroen verhaal met heldere uitgangspunten.

We zoeken in alle scherpte naar wat ons bindt. Onze energie moet niet verloren gaan in onderlinge strijd, maar besteed worden aan het vormen van een nieuwe beweging. Om die beweging te laten slagen moeten we ook het lef hebben divers te zijn. Divers qua leeftijd, divers qua achtergrond maar júist ook divers qua opvattingen en ideeën. Als we meerdere achterbannen met elkaar verbinden, dan moeten we moedig zijn en goed naar elkaar luisteren. Dan moeten we elkaar waarderen om wie en wat we zijn. Individuen en afdelingen de ruimte geven hun eigen koers te varen. Samen komen we verder en diversiteit maakt ons sterker.

In de kern is het van belang dat wij zijn waar de mensen zijn. Of dit nu is op de bouwplaats, op het schoolplein, in de collegezaal of in de buurtkroeg. Wij moeten goed weten wat er in de samenleving speelt. Alleen dan kunnen we spreken van een partij die geworteld is in de maatschappij. Naast de traditionele manier van “de wijken ingaan’’ kunnen we ook leren van andere organisaties – in binnen- en buitenland. De PvdA is klein onder jonge kiezers en groter onder oudere kiezers; voor GroenLinks geldt het omgekeerde. Laten we elkaar positief uitdagen om mensen aan ons te verbinden en om in onze organisatie te investeren.

Iedereen die zich inzet voor onze partijen moeten we koesteren. Het messenblok gaat bij het grofvuil; constructieve discussie vieren we. Gezamenlijk waarderen we voortschrijdend inzicht en steunen eerlijkheid en oprechtheid. We willen ook meer mensen en organisaties aan ons binden die niet 100% binnen de partijlijntjes kleuren. Die niet helemaal in de pas lopen, maar wel een goede bijdrage kunnen en willen leveren aan onze beweging. Mensen uit de praktijk. We hebben geen tekort aan beroepspolitici, wel aan aansprekende mensen met een rauw randje.

Politiek gaat om ideeënstrijd. Visie en ideeën op onze gezamenlijke toekomst zien we te weinig in campagnes. Welke stip aan de horizon willen wij voor Nederland zetten? We moeten durven dromen én inhoudelijk concreet durven zijn. De goede inhoudelijke ingrediënten staan in onze programma’s, maar goede losse maatregelen alleen zijn onvoldoende. We moeten een verbindend verhaal hebben waarmee we mensen in hun hart raken. Dat moet het fundament zijn van de nieuwe toekomst die we samen opbouwen.

Onze toekomst is sociaal, groen en gelijkwaardig. Onze idealen zijn van wezenlijk belang voor miljoenen mensen. Met hen moeten, kunnen en willen we knokken. Samen zullen we dus kleur moeten bekennen en een nieuw verhaal gaan vertellen. Het overkoepelende en eerlijke verhaal over een socialer, duurzamer en gelijkwaardiger Nederland. Een verhaal tegen racisme en fascisme; met een levendige democratie en een rechtvaardige overheid. Een verhaal over een Nederland dat niet bang is voor Europa, maar hier juist een leidende rol pakt. Een verhaal over een sociale en eerlijke klimaattransitie. Een samenleving waarin we durven ondernemen en werken, maar waar we er ook voor elkaar zijn als het fout gaat. Een samenleving zonder armoede. Een land met liefdevolle zorg, verheffend onderwijs zonder lerarentekort en waar goede en betaalbare woningen de norm zijn. Een land waarin je veilig kan zijn wie je bent.

Hiervoor moeten we de handen ineen slaan. Want samen kunnen wij onze idealen waarmaken en onze roodgroene droom realiseren.

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief en teken ook het RoodGroene Manifest! Duizenden gingen je voor. Een overzicht van de huidige openbare steunbetuigingen is hier te vinden.