FAQ Doneren

Waarom gaan jullie met de pet rond?
RoodGroen bestaat uit een groep vrijwilligers die in de avonduren en weekenden via Zoom de revolutie plannen. Liefdewerk oud papier. Maar hoe lean and mean we ook zijn, we maken kosten. We hebben een Zoom-account voor overleg en ons Café RoodGroen, we versturen nieuwsbrieven en houden een website in de lucht. Soms drukken we een flyer, of kopen we een boekenbon of flesje wijn voor een deelnemer aan ons Café RoodGroen of attentie voor de Kamerfracties als ze weer een mooie mijlpaal hebben bereikt. Die kosten betalen we uit eigen zak. Een paar mensen hebben grotere bedragen voorgeschoten.

Onze RoodGroene dromen worden nu langzaam werkelijkheid. We hebben samen mooie successen behaald en hopen dat er nog meer gaan komen. Maar we zijn er nog niet, en willen door! Om te voorzien in de bovenstaande kosten, zijn inkomsten nodig.

Waar geven jullie dit geld aan uit?
Ons eerste doel lag op 5.000 euro. Met dit bedrag kunnen we tot aan de Europese verkiezingen van mei 2024 door met RoodGroen. We kunnen voorzien in onze vaste lasten (zoals hosting, communicatiekanalen). We rekenen dit iets ruimer dan nodig, aangezien kosten kunnen fluctueren. We willen bijvoorbeeld wel eens een flyer drukken en wanneer veel mensen zich aanmelden voor on politiek café, hebben we een duurder Zoom-abonnement nodig.

Ons tweede doel lag op 10.000 euro. Als we dat bedrag ophalen, kunnen we simpelweg meer leuke dingen doen. We zouden bijvoorbeeld graag vaker inspirerende events organiseren; niet online, maar op een leuke locatie, met spannende sprekers, en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Ook verwachten nog veel campagne te gaan voeren, bijvoorbeeld in aanloop naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen. RoodGroen is creatief en heeft met weinig veel voor elkaar gekregen, maar voor een volgende stap, is geld nodig.

We hebben inmiddels beide doelen behaald.

Wat wil RoodGroen bereiken?
RoodGroen is voor meer en hechtere samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. Wat ons betreft kan dat alleen door uiteindelijk als één partij verder te gaan. Daarvoor moeten de fundamenten staan: de leden moeten ermee instemmen en op alle niveaus (lokaal, provinciaal, landelijk, bij de wetenschappelijke bureaus, etc.) moet er de overtuiging zijn dat dit de juiste weg is. Maar dit mag natuurlijk geen excuus zijn om het momentum wat we nu hebben (we zijn de grootste in de peiling!) te laten verslappen. Kortom, smeed het ijzer als het heet is.

‘What’s in it for me?’
Een grotere kans dat er een nieuwe, linkse wind door Nederland gaat waaien. We hopen dat jij ons wil steunen, omdat je ons doel deelt: samen bouwen aan een sterke, linkse beweging die een stempel op dit land kan drukken. Dat betekent dat deze crowdfunding geen ‘fysieke’ tegenprestatie bevat. Met andere woorden: je krijgt in ruil voor je donatie geen cadeau of fysiek bedankje. Natuurlijk houden we je wel op de hoogte van de vorderingen van de crowdfunding, onze events en van RoodGroen in het algemeen.

RoodGroen is sinds een paar maanden een stichting, waarom eigenlijk?
RoodGroen begon vrij ongepland. We schreven een manifest, we kregen aandacht, en het aantal ondertekenaars bleef toenemen. Vooral was RoodGroen een bescheiden initiatief voor en door PvdA- en GroenLinks-leden die zich zorgen maken over de linkse politiek in Nederland.

Sinds begin 2021 is RoodGroen is er een hoop gebeurd. We zijn fors gegroeid en vastbesloten om ons te blijven inzetten voor linkse samenwerking tot we daadwerkelijk kunnen spreken van een nieuwe beweging op links. Vandaar ook deze crowdfunding: voor een stevig fundament, zijn inkomsten nodig. De stichting maakt dit een stuk makkelijker. We hebben bijvoorbeeld een eigen bankrekening, zodat de inkomsten niet op een persoonlijke bankrekening binnen komen. Het driehoofdig bestuur van de stichting ziet toe op de besteding van het geld uit de crowdfunding. Ons KvK-nummer is 86445618.

Wat doen jullie als er meer dan 10.000 euro wordt opgehaald?
We hebben oneindig veel ideeën voor RoodGroen. Grofweg komt dat neer op meer campagne voeren (bijvoorbeeld gericht op congressen of rond concrete acties) en investeren in ideeënvorming (events, publicaties). Het eerlijke verhaal is ook dat we hiervoor geen bestedingsplan hebben liggen. Een paar uitgangspunten hebben we wel: we gaan onszelf niet uitbetalen en we gaan geen geld uitgeven aan onzinnige dingen die niet bijdragen aan onze doelstellingen.

Ik heb nog meer vragen
Mail ze gerust naar info@roodgroenetoekomst.nl.